Datum vypořádání

(Value date)

Datum, v němž jsou zdroje vypořádány a stávají se dostupné klientovi.

Další pojmy