Datum splatnosti

(Date of maturit, Due date Maturity date)

Datum, ve kterém je splatný finanční instrument nebo závazek.

Další pojmy