Datum převodu rubopisem

(Endorsement date)

Jedná se datum, kdy byla transakce (tj. údaje o transakci) poprvé vložena do výměnného systému (Interchange) a odeslána.

Další pojmy