Datum posledního kuponu

(Last Coupon Date)

Datum, kdy je placen poslední kupon před vypořádáním.

Další pojmy