Datum ex dividenda

(Ex-dividend date)

Známé také jako datum reinvestice, je investiční termín, který zahrnuje načasování výplaty dividend. Pokud je prodej před tímto datem, dividenda patří novému majiteli; pokud k datu nebo po tomto datu má prodávající nárok na dividendu.

Další pojmy