Database hacking

(Database hacking)

Neoprávněné vniknutí do databáze spravované třetí stranou.

Další pojmy