Daň z přidané hodnoty (DPH)

(Value-added tax (VAT))

Systém daně z přidané hodnoty spočívá ve zdaňování přidané hodnoty výrobku v každém stupni výroby a směny.

Další pojmy