D/A Dokumenty proti akceptaci

(D/A Documents against acceptance)

Instrukce daná bance, aby předala odběrateli dokumenty opravňující k nakládání se zbožím až poté, kdy akceptuje směnku vydanou na sebe.

Další pojmy