CR 

(Credit)

Zkratka uváděná na výpisech z účtu označující položku, která byla naúčtována ve prospěch účtu klienta, tj. zvyšuje zůstatek účtu (např. příchozí platba). Další používaná označení: Kredit.

Další pojmy