Clo z hodnoty

(Ad valorem duty)

Clo, určené procentuální sazbou z hodnoty dovezeného zboží.

Další pojmy