Čistý zisk

(Net profit)

Obchodní zisky po odečtení provozních výdajů, odpisů, úroků a finančních poplatků.

Další pojmy