Čistý výtěžek

(Net proceeds)

Částka obdržená z prodeje nebo poskytnutí majetku, z úvěru, anebo z prodeje či emise cenných papírů, po odečtení veškerých nákladů souvisejících s transakcí.

Další pojmy