Čistý výnos

(Net yield)

Míra výnosnosti cenného papíru očištěná o výdaje spojené s jeho nákupem, jako jsou např. makléřské poplatky.

Další pojmy