ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Čistý realizovaný kapitálový zisk na akcii

(Net realized capital gain per share)

Velikost kapitálových zisků realizovaných z prodeje cenných papírů, očištěný o kapitálové ztráty, vydělený počtem stávajících podílů (akcií).

Další pojmy