Čistý příjem

(Net income)

Celkové výnosy společnosti, odrážející příjmy upravené o náklady na provozování činnosti, odpisy, úroky, daně a další výdaje.

Další pojmy