Čistý pracovní kapitál

(Net Working Capital)

Oběžná aktiva mínus krátkodobé závazky.

Další pojmy