Čistý národní produkt

(Net National Product)

Tržní hodnota čistého výstupu zboží a služeb vyprodukovaných národním hospodářstvím.

Další pojmy