Čistá ztráta

(Net loss)

Situace, kdy příjmy (výnosy) jsou převýšeny výdaji (náklady).

Další pojmy