E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Čistá ztráta

(Net loss)

Situace, kdy příjmy (výnosy) jsou převýšeny výdaji (náklady).

Další pojmy