Čistá úroková marže

(Net interest margins)

Čistá úroková marže bank je definována jako čistý úrokový příjem (rozdíl mezi přijatými a vyplacenými úroky) za určité období vztažený k průměrnému objemu úročených aktiv.

Další pojmy