Čistá současná hodnota růstových příležitostí

(Net Present Value of Growth Opportunities.)

Firemní ohodnocovací model, u něhož je explicitně stanovena NPV (ČSH) investiční příležitosti.

Další pojmy