Čistá současná hodnota

(Net present value)

Současná (diskontovaná) hodnota všech peněžních toků.

Další pojmy