Čistá rychle likvidní aktiva

(Net quick assets)

Hotovost, obchodovatelné cenné papíry a účty pohledávek mínus krátkodobé závazky.

Další pojmy