Čistá oběžná aktiva

(Net current assets)

Rozdíl mezi oběžnými aktivy a krátkodobými pasivy.

Další pojmy