Čistá cena

(Clean price)

Kotovaná cena obligace, která nezahrnuje naakumulovaný úrok.

Další pojmy