ČBA prosí všechny: S bankou komunikujte přednostně elektronicky, pokud je návštěva pobočky nutná, mějte při vstupu zakrytá ústa a nos.

CETA: Ekonomická analýza dopadů bankovní daně

Ekonomická analýza dopadů sektorové bankovní daně, kterou zpracovalo Centrum ekonomických a tržních analýz (CETA), zkoumala možné dopady jejího zavedení, včetně alternativy vzniku Národního rozvojového fondu. Do debaty, kterou CETA pořádala byl pozván také Miroslav Zámečník, ekonomický analytik České bankovní asociace.