Podpis Memoranda pro udržitelné finance

 • 14. 05. 2021

Banky volají po udržitelném rozvoji a ochraně životního prostředí

 

11.03.2021 – Banky působící na českém trhu se otevřeně přihlásily k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku. Banky se chtějí podílet na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banky zavázaly zohledňovat i ve svých činnostech.

Celkem deset bank podepsalo na půdě České bankovní asociace (ČBA) Memorandum ČBA pro udržitelné finance, ve kterém potvrdilo výše uvedený závazek.

Iniciativa domácího bankovního sektoru přichází v době, kdy EU zdůraznila plnění závazků v oblasti životního prostředí a sociálních podmínek a promítla je i do cílů programového období na léta 2021–2027. Jednou z výdajových priorit pro rozpočet EU pro toto období, jehož celkový objem dosáhne EUR 1,8 bilionu, je ochrana životního prostředí a klimatu a udržitelný rozvoj.

Součástí závazku bank popsaného v Memorandu je připravenost bank spolupracovat s veřejnou správou v rámci řešení specifické situace ČR při spolufinancování projektů realizovaných za pomoci EU fondů. Banky jsou rovněž připraveny pomoci spolufinancovat ve spolupráci se státem strategické projekty co nejefektivnějším způsobem tak, aby jejich realizace co nejvíce přispěla k udržitelnému rozvoji naší země.

Členské banky ČBA zároveň založily Komisi pro udržitelné finance, která se bude dlouhodobě zabývat tím, jak mohou banky konkrétně přispívat k vytvoření podmínek pro udržitelný rozvoj Česka.

Tyto kroky navazují na dlouhodobé aktivity domácích bank směřující k posilování udržitelné prosperity Česka. Jako příklad lze uvést digitalizaci činností a přechod na „bezpapírové“ procesy, snižování uhlíkové stopy ve vlastních provozech, anebo tvorbu úvěrových a investičních portfolií zohledňujících aspekty udržitelnosti a ochrany životního prostředí.

K Memorandu ČBA pro udržitelné finance se (ke dni vydání tohoto tiskového sdělení – 11.03.2021) připojilo následujících 10 bank:

 • Air Bank
 • Česká spořitelna
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB)
 • Československá obchodní banka (ČSOB)
 • Hello bank!
 • ING Bank
 • Komerční banka
 • MONETA Money Bank
 • Raiffeisenbank
 • UniCredit Bank

 

K 19.03.2021 se k Memorandu připojily další 3 banky:

 • Deutsche Bank
 • Equa bank
 • mBank

 

K 23.03.2021 se k Memorandu připojila:

 • Stavební spořitelna České spořitelny

 

K 19.04.2021 se k Memorandu připojila:

 • Sberbank CZ

 

 K 14.05.2021 se k Memorandu připojila:

 • HSBC Continental Europe, Czech Republic

 

Celé znění Memoranda naleznete v souboru níže.