Červená doložka akreditivu

(Red clause L/C)

Ustanovení akreditivu, které umožňuje beneficientovi získat zálohu z akreditivu. Ustanovení bývá vytištěno červeným inkoustem, proto označení "červená doložka". Obecně je od beneficienta požadováno jen předložení směnky společně s prohlášením, že lodní dokumenty budou opatřeny v řádném čase.

Další pojmy