Certifikace

(Certification)

Proces používaný v kryptografii veřejného klíče, při kterém majitel veřejného klíče předkládá tento klíč pověřené instituci, aby jej tato instituce digitálně podepsala. Výsledek majitel obdrží ve formě certifikátu veřejného klíče. Proces používaný kartovou asociací k testování a certifikaci systémů členů asociace před uvedením do živého provozu.

Další pojmy