Čerpání hypotečního úvěru

MŮŽE BÝT: Čerpání jednorázové – Využívá se při koupi nemovitosti či refinancování (viz finanční slovník) jiného úvěru. Finanční instituce čerpané prostředky hypotéky zašle přímo prodávajícímu nemovitosti na účet určený v kupní smlouvě, při refinancování pak na účet věřitele. Čerpání postupné – Využívá se v případě výstavby, rekonstrukcí, nebo pokud je platba za koupi nemovitosti rozložena do více splátek. Klient tak může provádět platby podle potřeby, každé další čerpání je mu umožněno až poté, co doloží účel použití již vyčerpaných prostředků.

Další pojmy