Ceny výrobců v červnu pokračovaly v růstu

Růst cen výrobců v červnu dále pokračoval, zejména v zemědělství, kde citelně vzrostly ceny rostlinné výroby a z meziročního pohledu tak růst cen zemědělských výrobců dosáhl 42,5 %, u rostlinné výroby pak téměř 60 %. Růst cen u průmyslových výrobců sice z meziměsíčního pohledu mírně zvolňuje, meziroční dynamika však dále mírně zrychlila z titulu růstu cen zejména potravinářské výroby a rafinovaných ropných produktů. Růst cen stavebních prací sice mírně zvolnil, zůstává však stále dvouciferný. Inflační čísla z výrobního sektoru tak sice naznačují, že některé ceny již dosáhly patrně svého vrcholu, pokles je však prozatím relativně mírný a tlak na zvyšování finálních spotřebitelských cen tak ještě není u konce. Nejvýznamnějším rizikem pak zůstávají ceny energií, které ve třetím čtvrtletí dále skokově vzrostly následkem nejistoty ohledně dodávek plynu z Ruska. Vzhledem k uvedenému vývoji tak bude inflace v dalších měsících dále zrychlovat a dosažení 20% hranice se z pohledu současného vývoje jeví jako hotová věc.

 

Růst cen výrobců pokračoval poměrně svižně především u cen zemědělských výrobců, kde ceny meziměsíčně dále silně vzrostly o 4,4 %. To je sice nepatrně slabší dynamika než v předešlých 3 měsících, stále je to však silná meziměsíční dynamika. Růst byl tažen zejména rostlinnou výrobou (+5,1 % mom). Meziroční dynamika u cen zemědělských výrobců tak v červnu zrychlila z 39 na 42,5 %, u rostlinné výroby pak z 55 % na 58 %. Další růst zaznamenaly především ceny ovoce a zeleniny, které přešly z meziročního poklesu na růst, ale také obilovin (z 60 % na 68,5 % yoy), kde cena pšenice meziročně roste již o 73,5 %, cena žita pak o 92 %.

 

Ceny průmyslových výrobců meziměsíčně dále zrychlily o 1,4 % (graf 1). To je určité zvolnění a nejslabší růst v letošním roce, z meziročního pohledu však ceny dále zrychlily z 27,9 na 28,5 %. V některých částech průmyslových výrobců již lze pozorovat určité zvolnění růstu cen či dokonce jejich meziměsíční pokles, zejména v položkách, které citelně zdražovaly na přelomu roku (například kovové výrobky či chemické látky), ve většině okruzích však růst cen pokračuje. Například u rafinovaných produktů či potravinářských výrobců zrychlily opět citelně a meziroční růst cen u potravinářů v červnu překonal 20% hranici. Ceny průmyslových výrobců bez energií rostly o 19,7 % yoy (oproti 19,4 % v květnu a 12,8 % v lednu).

 

 

Ceny stavebních prací rostly o 12,5 % a oproti květnu meziroční dynamika mírně zvolnila (z 13,5 %) a ceny materiálů pak o 25,9 % po květnových 26,5 %. Ceny služeb pro podniky stagnovaly, meziroční růst mírně zrychlil na 6,2 %.

 

Co z toho plyne: Červnové ceny výrobců naznačují, že cenové tlaky u některých cen již patrně dosáhly vrcholu, což souvisí i s poklesem řady cen komodit na světových trzích v posledních týdnech z důvodu obav ze slábnutí světové ekonomiky. Na druhou stranu řada cenových tlaků nepolevuje. Ceny zemědělské výroby dále zrychlují, což bude dále probublávat do vyšší cen potravin. Také ceny elektřiny a plynu z titulu obav z přerušení dodávek plynu z Ruska v polovině letošního roku dále citelné vzrostly, což bude dále zvyšovat cenové tlaky (graf 2). Další zdražování potravin a energií tak u spotřebitelských cen převáží působení vyšší srovnávací základny z druhé poloviny minulého roku. Vzhledem k uvedenému vývoji tak bude inflace v dalších měsících dále zrychlovat a dosažení 20% hranice se z pohledu současného vývoje jeví jako hotová věc.

 

Jakub Seidler

Jakub Seidler je hlavním ekonomem ČBA. Absolvoval studium ekonomie na Institutu ekonomických studií Univerzity Karlovy v Praze, kde také získal titul PhD, a řadu kurzů v Mezinárodním měnovém fondu, ECB, či Bank of England. Svou kariéru odstartoval v roce 2008 v České národní bance, kde v průběhu šesti let pracoval na různých odborných pozicích v oddělení finanční stability, výzkumu a v sekci měnové. Později byl jako vedoucí referátu makroobezřetnostní politiky zodpovědný zejména za provádění zátěžových testů bankovního sektoru a analýzy v oblasti finanční stability. Od roku 2018 také zastává pozici zástupce předsedy Výboru pro rozpočtové prognózy posuzující objektivitu prognóz Ministerstva financí.