E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Centrální depozitář

(Central securities depository)

Subjekt oprávněný spravovat cenné papíry a zaznamenávat transakce s nimi do knih. Fyzické cenné papíry mohou být střediskem imobilizovány, resp. dematerializovány (tj. převedeny do formy elektronických záznamů). Navíc pro zvýšení bezpečnosti může registr provádět i zúčtování a vypořádání. Dříve středisko cenných papírů.

Další pojmy