Cenové indexy

(Price indexes)

Indexy zachycující úrovně cen a míry inflace.

Další pojmy