Cenné papíry

(Securities)

Převoditelné certifikáty dokládající dlužníkovi závazky. Obecné označení akcií, dluhopisů a podílů všech druhů.

Další pojmy