Cena svolatelnosti

(Call price)

Cena, za kterou může být dluhopis nebo prioritní akcie emitentem svolána.

Další pojmy