Cena dle standardu paže

(Arm's length price)

Cena sjednaná v transakci uskutečněné mezi dvěma nezávislými stranami jednajícími ze své svobodné vůle.

Další pojmy