ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Cena dle standardu paže

(Arm's length price)

Cena sjednaná v transakci uskutečněné mezi dvěma nezávislými stranami jednajícími ze své svobodné vůle.

Další pojmy