Celní makléř

(Customs broker)

Oprávněný agent nebo broker, jehož funkcí je vyřizování formalit spojených s proclíváním zboží pro dovozce.

Další pojmy