Celní depozitum

(Customs deposit)

Částka určená celními orgány, kterou dovozce skládá jako garanci za zaplacení celních závazků, než bude zboží definitivně povoleno pro import a trh.

Další pojmy