ČBA varuje před e‑šmejdy, kteří se vydávají za falešné bankéře

Praha, 18. srpna 2023  – Policie České republiky eviduje v současné době zvýšené množství podvodných telefonátů. Pachatelé se v nich vydávají za pracovníky různých bank a snaží se klienty vystrašit tím, že mají napadený bankovní účet, zablokované mobilní bankovnictví nebo je zneužita jejich identita a hrozí, že si na ně někdo sjedná úvěr. Škody se přitom často pohybují i v řádech stovek tisíc korun na klienta.

Podvodných telefonátů stále přibývá. Jen za poslední dva roky jich Policie České republiky evidovala více než 1 500. Pachatelé se často vydávají za falešné bankéře, dokonce disponují citlivými údaji o oběti. Nejde pouze o jméno a telefonní číslo, ale například i o datum narození, jméno banky oběti, nebo třeba i o číslo dokladu. „Jednání pachatelů je velmi nebezpečné a manipulativní, protože hovoří perfektní češtinou a ovládají bankovní terminologii. Navíc používají mnoho manipulativních technik sociálního inženýrství. Výrazný je zde apel na strach o peníze a zastrašování sankcemi, když někomu oběť něco vyzradí, nebo když nebude spolupracovat. Pachatelé vystupují nejen jako bankéři, ale vydávají se i za policisty, pracovníky České národní banky, nebo pracovníky Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,“ vysvětlil Pavel Kolář, expert ČBA na kyberbezpečnost.

Cílem pachatele je vylákat z oběti vzdálený přístup do jejího zařízení, vyzrazení citlivých údajů, uskutečnit převod na „bezpečný účet“, nebo vybrat peníze v hotovosti a následně je vložit do vkladomatu na virtuální měny. Často se také stává, že je oběť zmanipulována takovým způsobem, že sjedná ve své bance maximální možný úvěr s vidinou, že zachraňuje své peníze před zneužitím ze strany pachatele. Následně je pak oběť zmanipulována k vložení peněz z úvěru do vkladomatu na virtuální měny a odeslání na účet podvodníkovi.


Rady na závěr:

  • V případě jakýchkoliv nejasností okamžitě kontaktujte svou banku.
  • Vkladomat na virtuální měny slouží pouze pro obchodní činnost a v žádném případě ne k převodu peněz na bezpečný účet.
  • Nikdy neumožňujte vzdálený přístup do vašeho zařízení nikomu, komu bezmezně nedůvěřujete. Například banky nebo policie takovýto přístup nikdy nevyžadují.
  • Banky vás nikdy nebudou nutit k převodům na „bezpečné účty“, k vyzrazení PIN, a citlivých údajů z platební karty, nebo ke vkladům do vkladomatu na virtuální měny.
  • Pachatelé používají tzv. spoofing a dokáží tak napodobit jakékoliv tel. číslo, či e‑mailovou adresu. Slepě nevěřte tomu, co vidíte na displeji. Raději zavěste a zavolejte do své banky zpět na oficiální číslo, které najdete na webových stránkách bank.
  • Pachatelé využívají jména skutečných zaměstnanců bank, policie a dalších institucí. Buďte proto obezřetní.