ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery – Budoucnost financí – 1. část

  • ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery – Budoucnost financí – 1. část
  • 06.06.2024
  • ČBA, Churchill II, Italská 69, Praha 2

ČBA Strategické řízení pro vrcholové manažery
II. MODUL / I. část
Budoucnost financí

Zodpovídáte-li za správu financí vašeho oddělení či celé společnosti, modul zaměřený na makroekonomický vývoj, fiskální a měnovou politiku, aktivity České národní banky v oblasti dohledu a finanční stability či vliv výše zmíněného na globální akciové trhy vám pomohou dát do souvislosti řadu faktorů ovlivňujících současný a budoucí ekonomický vývoj.

Pohled hlavního ekonoma České bankovní asociace Jakuba Seidlera přiblíží současný ekonomický vývoj a příčiny globální inflace a jeho přednáška se také detailně zaměří na vpředhledící ukazatele ekonomického vývoje, které pomáhají predikovat hlavní ekonomické trendy.

Pro koho by zavedení společné evropské měny bylo přínosem a pro koho nikoliv? Ve vystoupení Petra Sklenáře se zaměříme na téma Eura v České republice. Na něj naváže Oldřich Dědek, který se na monetární politiku podívá z většího nadhledu.

Jsme rádi, že naše pozvání k vystoupení na téma Svět financí aneb zodpovědná cesta k budoucnosti přijal prezident České bankovní asociace, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky Jan Juchelka.

Na závěr třetího dne je zařazena panelová diskuze: "Women in business", ve které budou pod taktovkou Lenky Dupákové diskutovat Michaela Chaloupková a Veronika Brázdilová.

Více informací na webu www.cbacfo.cz