ČBA připravila vzorový ESG dotazník na pomoc firmám

  • 30. 11. 2021

Šestnáct bank působících na českém trhu, které se letos otevřeně přihlásily podepsáním Memoranda ČBA pro udržitelné finance k posilování ekologického a společensky odpovědného podnikání v Česku, připravily a zveřejnily modelový ESG dotazník, který pomůže firmám připravit se na legislativní požadavky EU. Ty vstoupí v platnost v letech 2023 až 2026.

Dotazník je firmám volně k dispozici na stránkách České bankovní asociace. Banky tak vyslaly další signál, že jsou připraveny podílet se na vytváření takového podnikatelského prostředí, které povede k udržitelnému a společensky odpovědnému rozvoji země. Principy, které jsou k dosažení tohoto cíle nezbytné, se zároveň banky zavázaly zohledňovat i ve svých činnostech.

„ESG dotazník zahrnuje okruh údajů, které jsou banky schopny o klientovi získat z veřejně dostupných zdrojů, nicméně některé informace však minimálně do doby, než je budou firmy samy zveřejňovat na dobrovolné či později obligatorní bázi, nebudou zjistitelné jinak než přímým dotazem na klienta. Snahou bank je přitom zbytečně nezvyšovat administrativní zátěž svých klientů a zároveň jim pokládat jednoznačné a jasně formulované otázky. Proto banky ve spolupráci s ČBA sestavily rámcový modelový dotazník, který budou používat při poskytování firemních úvěrů. Přístupy jednotlivých bankovních domů se budou lišit v závislosti na politice a veřejných závazcích jejich mateřských institucí a skupin, nicméně okruh údajů zahrnutých v dotazníku dostatečně vystihuje typologii a obsah potřebných dat v celé šíři,“ uvedl Petr Procházka, gestor Komise pro udržitelné finance ČBA. Dotazník je zveřejněn na webu České bankovní asociace, stejně tak jako na webových stránkách některých bank. Firmy tak mají možnost se dopředu s dotazníkem seznámit a požadované údaje si doplnit. Vesměs se jedná o informace, které později firmy, na něž se bude vztahovat legislativní povinnost EU, budou muset od 1. ledna 2023 (velké podniky) a od 1. ledna 2026 (kotované malé a střední podniky) zveřejňovat.

 

Celá tisková zpráva ke stažení níže. Více k dotazníku včetně ukázky pak také naleznete na stránce standardy.