E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

ČBA ke schválení zákona o odkladu splátek

Odpoledne 17. 4. prezident podepsal Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. 

----

Dne 16. 4. byl vládní návrh Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 schválen také Senátem, nyní tak čeká na podpis prezidenta.

----

Večer 7. 4. byl Poslaneckou sněmovnou ve zkráceném jednání schválen vládní návrh Zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19

 

"Schválená podoba zákona vychází do značné míry z předlohy, kterou do legislativního procesu zaslala vláda. Schválené pozměňovací návrhy zejména odpověděly na časté dotazy těch klientů, kteří se již na odkladu s bankou dohodli a kteří se ptali, jak se přijetí zákona promítne do takto uzavřené dohody. Přijetím zákona se celková lhůta odkladu splátek neprodlužuje, ale zákon ponechává na rozhodnutí klienta, zda i po nabytí účinnosti zákona ponechá bez dalšího v platnosti dohodu o odkladu splátek, kterou s bankou uzavřel před nabytím účinnosti zákona. Pokud se rozhodne využít ochranné doby a požádá o odklad splátek podle zákona, původní dohoda o odkladu splátek končí a nahrazuje se dohodou podle zákona. Možnost odkladu splátek se vztahuje na úvěry sjednané a čerpané před 26.3.2020, přičemž u hypotečních úvěrů postačí, že byly před 26. březnem 2020 sjednány, ale klient z nich ještě nemusel čerpat."