ČBA k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 19. března 2020 ukládá bankám povinnost poskytovat údaje o místě a době použití elektronických platebních prostředků klientů banky. Tato data mají být následně poskytována v rámci tzv. chytré karantény za účelem vytvoření vzpomínkových map. Více o mimořádném opatření na webu MZ ČR zde.

 

„K problematice tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týká trasování pohybu osob zasažených koronavirem za pomoci mobilních operátorů a bankovních dat, resp. k široce medializovanému projektu "chytré karantény", sdělujeme, že prozatím žádná bankovní data nebyla a nejsou bankami poskytována. Stále se vedou intenzivní jednání, a to se zapojením České národní banky (ČNB) i Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), s cílem naplnit mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň zachovat plnou ochranu soukromí a bankovního tajemství dotčených osob.“