E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

ČBA k fungování COVID II

Banky i v tomto případě zkoumají úvěrovatelnost žadatele

 

Členské banky České bankovní asociace (ČBA) zapojené do programu COVID II (tzv. Spolupracující banky) se v souvislosti s poskytováním úvěrů v rámci tohoto programu často setkávají s nepochopením klientů stran role komerčních bank v celém procesu a bankám vytýkají, že celý úvěrový proces lpěním na prověřování úvěruschopnosti žadatele zdržují.

Banky si jsou vědomy nesnadné situace žadatelů, nicméně nemohou rezignovat na své povinnosti, které jim vyplývají z platných zákonů majících za cíl udržení finanční stability trhu.

Podstata programu COVID II spočívá ve skutečnosti, že Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje jednak záruku za komerční úvěr banky, jednak finanční příspěvek na úhradu úroků úvěrující banky. Banky tedy neposkytují bezúročný úvěr, ale klasický komerční provozní úvěr, u něhož ČMZRB uhradí podle pravidel tohoto programu zaplacené úroky, maximálně však do výše 1 mil. Kč za 3 roky celkem.

V podmínkách programu COVID II, zveřejněných Ministerstvem průmyslu a obchodu je stanoveno, že jedním z výběrových kritérií pro poskytnutí podpory ze strany ČMRZB je splnění podmínky úvěrovatelnosti příjemce podpory, tj. žadatele o úvěr.  Ke splnění této podmínky banka, u níž žadatel podal žádost o úvěr, provede běžnou rizikovou analýzu. Rizikové hodnocení žadatele je samozřejmě možností získat záruku od ČMZRB vylepšeno, ale pokud se klient přesto nadále bude jevit jako příliš rizikový, banka mu komerční úvěr nemůže poskytnout, protože by porušila princip obezřetnosti, vyplývající z tzv. péče řádného hospodáře i ze zákonem stanovených pravidel. Je také nutno vzít v potaz i to, že toto prověření banka provede i proto, že i navzdory záruce nese nadále část rizika poskytnutého úvěru.

Více k tomuto tématu naleznete na stránkách ČMZRB zde