ČBA k aktuálním datům o odkladu splátek květen

Česká bankovní asociace (ČBA) realizovala další průzkum mezi svými členskými bankami, jehož cílem bylo zjistit relevantní data k doposud provedeným odkladům splátek spotřebitelských úvěrů. Data jsou ke dni 6. května 2020.

 • Banky samy obdržely do platnosti Zákona o odkladu splátek 230 tis. žádostí o odklad, z nichž drtivou většinu odložily.
 • Dne 17. 4. 2020 nabyl účinnosti Zákon o odkladu splátek. Do dnešního dne vyřídily banky podle tohoto zákona dalších 80 tis. žádostí.
 • Dohromady tedy byla odložena splatnost u 310 tis. úvěrů.
 • Banky odložily splátky u úvěrů v celkové částce cca 170 mld. Kč.
 • Tímto způsobem banky ponechaly dlužníkům likviditu za cca 9 mld. Kč (odložené splátky jistiny a úroků).
 • Banky samy odhadují, že o odklad požádalo cca 10 % klientů, kteří u nich mají úvěr.
 • Z celkového počtu bylo 64 % spotřebitelských úvěrů, 24 % hypoték a 12 % úvěrů právnických osob.
 • Banky vyřizovaly žádosti obratem (i s pomocí robotů). Většina žádostí byla vyřízena velmi rychle, a to v řádu hodin, nejdéle však 2 až 3 dny.
 • Počet žádostí byl větší koncem dubna, kdy žadatelé o odklad chtěli stihnout odložit květnové splátky. Začátkem května registrují banky už menší počet žádostí v řádu tisíců za celý sektor za den. Vypadá to, že hlavní nápor už pominul.
 • Hodně žadatelů se spokojilo s odkladem, který jim banky nabídly samy a do odkladů podle Zákona o odkladu splátek už nešly.
 • Banky vyřizují, tj. odkládají drtivou většinu žádostí. Pokud banky žádost o odklad nevyřídily, šlo o žádosti, které nesplnily podmínky zákona. Většinou šlo o podmínku, kdy žadatel nesměl mít v rozhodný den 26. 3. 2020 svůj úvěr po splatnosti delší než 30 dní. Šlo ovšem o mizivý podíl žádostí. Banky hlásí, že šlo o jednotky až desítky žádostí, tj. do 1 % podaných žádostí.
 • V době koronavirové epidemie pracují prakticky všichni zaměstnanci bank (s výjimkou poboček) z domova. V této době museli „na dálku“ vyřešit výrazné změny v procesech a informačních technologiích, aby zvládli statisíce žádostí. ČBA děkuje všem bankám, že tuto výzvu zvládly.