ČBA k aktuálním datům o odkladu splátek: data po květnu

Česká bankovní asociace (ČBA) realizovala v pořadí již pátý průzkum mezi svými členskými bankami, jehož cílem bylo zjistit relevantní data k doposud provedeným odkladům splátek úvěrů. K odkladům banky přistoupily na základě doporučení prezidia, nejvyššího orgánu ČBA, z 12. 03. 2020. Poté 17. 04. 2020 vstoupil v platnost Zákon o odkladu splátek, který umožňuje žadatelům dotčeným koronavirem odložit splátky a úroky (právnické osoby pouze splátky) svých úvěrů až do 31. 10. 2020.

Výsledky obou odkladů jsou popsány v následujících bodech.

 • Do účinnosti Zákona o odkladu splátek (17. 04. 2020) banky obdržely a vyřídily zhruba 230.000 žádostí o odklad splátek a úroků.
 • Od 17. 04. 2020 do začátku května obdržely banky dalších 80.000 žádostí. Největší počet žádostí přišel do konce dubna, kdy žadatelé chtěli využít možnosti odložit splátky již od května.
 • V průběhu května se počet žádostí o odklad výrazně snížil. Přišlo dalších 35.000 žádostí.
 • Od účinnosti Zákona banky odložily 115.000 žádostí, do jeho účinnosti, tedy na základě své vlastní iniciativy, 230.000, tedy dvakrát tolik.
 • Dohromady tedy banky obdržely 345 tis. žádostí o odklad.
 • Banky tímto způsobem ponechaly dlužníkům, resp. v oběhu, likviditu za cca 10 mld. Kč (odložené splátky jistiny a úroků).
 • Banky odhadují, že jde zhruba o 10 % jejich úvěrovaných klientů.
 • Poměr žádostí zůstal od posledního průzkumu asociace nezměněn tj. 2/3 žádostí se týkaly spotřebitelských úvěrů, 1/4 žádostí se týkala hypoték, zbytek cca 10 % žádostí byly úvěry podnikatelům.
 • Většina žadatelů požadovala odklad o 6 měsíců.
 • Nyní je „přísun“ žádosti již malý. Za celý sektor jde o několik tisíc žádostí za den (u větších bank nižší stovky, u menších bank desítky až jednotky).
 • Banky vyřizovaly a vyřizují všechny žádosti obratem. Využívaly přitom často tzv. robotů nebo-li automatizované zpracování žádostí. Maximální lhůty pro vyřízení byly do 3 dnů.
 • Pokud banky žádost o odklad nevyřídily, šlo o žádosti, které nesplnily podmínky zákona. Většinou šlo o podmínku, kdy žadatel nesměl mít v rozhodný den 26. 03. 2020 svůj úvěr po splatnosti delší než 30 dní. Dalším důvodem bylo, že žádost o odklad nebyla úplná. Banky hlásí, že takových žádostí bylo do 1 % podaných žádostí.
 • ČBA děkuje všem bankám, že v době, kdy zaměstnanci bank pracovali z domova, úspěšně zvládly vyřídit statisíce žádostí o odklad splátek.

 

Komentáře Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA

„Odklad splátek, z iniciativy bank a MF a vlády, je užitečným nástrojem a pomocí, která je ku prospěchu všech zúčastněných. Na konečné vyhodnocení je zapotřebí nyní vyčkat na závěr roku, kdy v listopadu mají všichni s odloženými splátkami zase začít splácet“.

„Chci ještě zmínit zajímavou okolnost, že v době odkladu splátek podle statistik ČNB objemy hypotečních úvěrů zůstávají vysoké a objemy spotřebitelských úvěrů vykazují jen malý pokles v řádu několika procent.“