ČBA k aktuálním datům o odkladech splátek úvěrů bankami

Česká bankovní asociace dnes realizovala průzkum mezi svými členskými bankami, jehož cílem bylo zjistit relevantní data k doposud provedeným odkladům splátek spotřebitelských úvěrů. K odkladům banky přistoupily na základě doporučení prezidia, jakožto nejvyššího orgánu ČBA, cca před dvěma týdny. Z průzkumu vyplynula následující zjištění:

  • všechny dotázané banky, které představují dohromady drtivou většinu celého českého trhu, se řídí doporučením ČBA z 12. března a odklady splátek poskytují
  • k dnešnímu dni obdržely banky necelých 140 tis. žádostí o odklad splátek. Z nich jsou 2/3 již vyřízeny, tj. zadány do systému a žadatelé jsou o odložení informováni (žádosti jsou vyřízeny během několika hodin až několika dní, zpravidla však nejdéle do týdne)
  • většina žádostí o odklad se týká spotřebitelských úvěrů (60 %), dalších 30 % žádostí tvoří hypoteční úvěry, 10 % jsou potom úvěry pro podniky
  • velké banky obdrží i tisíce žádostí denně, u menších to jsou stovky; lidé žádají o odklad spíše ve všední dny než o víkendech
  • banky zpracovávají žádosti průběžně, některé (zejména velké banky) s pomocí robotů
  • odklady jsou v tuto chvíli většinou o 3 měsíce, některé banky ale nabízejí si úvěr odložit i o 5 či 6 měsíců
  • všechny banky se připravují na „Zákon o moratoriu na splátky“, kde si dlužník bude moci vybrat mezi 3 a 6 měsíci odkladu

 

Komentáře Vladimíra Staňury, hlavního poradce ČBA:

„Zítra bude zákon projednáván Poslaneckou sněmovnou. Očekáváme, že zákon bude schválen a nabude účinnosti ve velmi krátké době. Předpokládáme, že většina dlužníků využije maximální lhůty a splátky si odloží o 6 měsíců.“

„Nejlepší postup pro dlužníka je sledovat webové stránky své banky. Banky zde nabízejí jednoduché postupy a formulář k vyplnění. Protože rozhodující je nyní rychlost této formy pomoci občanům a podnikatelům vyrovnat se s důsledky pandemie koronaviru, nebudou banky zkoumat „oprávněnost“ žádosti klientů.“