E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

ČBA Hypomonitor říjen 2021: Úrokové sazby u hypoték pokračují v růstu, zájem o hypotéky přetrvává

Zájem o hypotéky přetrvává, a to i navzdory postupnému zvyšování úrokových sazeb. Banky v říjnu poskytly hypoteční úvěry v celkovém objemu přes 40 mld. Kč, což je nepatrně více než v září. Z tohoto objemu tvoří přes 31 mld. Kč hypotéky nové a přes 9 mld. Kč pak hypotéky refinancované. Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v říjnu vzrostla na 2,54 % z 2,43 % v září. U refinancovaných úvěrů byla však o zhruba desetinu procentního bodu nižší. Vzhledem k růstu úrokových sazeb na trhu je zřejmé, že i hypoteční úrokové sazby začnou v příštích měsících zdražovat významněji. Dosavadní pomalejší růst je brzděn postupným uzavíráním smluv, které začaly být řešeny několik měsíců nazpět ještě s nižší úrokovou sazbou. Vyplývá to z dat ČBA Hypomonitoru. Kromě oficiálních statistik ČNB jde o jediný indikátor na trhu, který obsahuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry na domácím trhu.

 

Objemy poskytnutých hypoték zůstávají silné i v říjnu

Zájem o hypotéky dle ČBA Hypomonitoru pokračoval i v říjnu, kdy banky a stavební spořitelny (dále jen „banky“) poskytly hypotéky v celkovém objemu 40,4 mld. Kč. Jde dokonce o hodnotu nepatrně vyšší než v září. Z celkového objemu poskytnutých hypoték převyšující 40 mld. Kč činily nové hypotéky 31,2 mld. Kč, což je oproti září nárůst o více než 1 mld. Kč. Objem refinancovaných hypotečních úvěrů pak dosáhl 9,2 mld. Kč, z toho necelých 7 mld. Kč byly refinancované úvěry z jiných finančních institucí a 2 mld. Kč úvěry refinancované interně. Oproti září byl naopak objem refinancovaných úvěrů o 1 mld. Kč nižší.

 

Počet i objem nově poskytnutých hypoték v říjnu dále vzrostl

Při pohledu na nově poskytnuté hypotéky bez refinancování banky v říjnu poskytly 9 318 hypoték, oproti září se tak počet nově poskytnutých hypoték zvýšil (z 9 064 v září). Průměrná hypotéka v říjnu dále mírně rostla, a to na 3,35 mil. Kč. V případě refinancování úvěru je objem hypotéky v průměru o 800–900 tis. Kč nižší. Nové hypotéky jsou nejvíce poskytovány za účelem koupě nemovitostí, ty tvoří necelých 70 % objemu nově poskytnutých hypoték.

Tabulka č. 1: Shrnutí objemu poskytnutých hypoték a průměrných úrokových sazeb za říjen 2021

Komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA:

Objem poskytnutých hypoték zůstává silný i v říjnu. Růst úrokových sazeb na trhu sice patrně ztlumí poptávku po hypotečních úvěrech, v krátkém období však může obava z růstu sazeb přimět některé domácnosti uspíšit žádost o hypotéku. Objemy poskytnutých hypoték tak mohou zůstat v příštích měsících nadstandartní navzdory rostoucím sazbám.


Průměrná hypoteční sazba se začne zvyšovat rychleji

Úroková sazba u nově poskytnutých hypotečních úvěrů v říjnu vzrostla na 2,54 % ze srpnových 2,43 %. Růst sazeb tak pokračuje v obdobném tempu jako v předešlých měsících, a to navzdory tomu, že centrální banka citelně urychlila růst svých základních sazeb. Pomalejší růst realizovaných hypotečních sazeb souvisí s tím, že se postupně uzavírají smlouvy, které začaly banky s klienty rozjednávat v předešlých měsících ještě s příznivější úrokovou sazbou.

Hypoteční sazby se nemusí vyvíjet v tandemu se sazbami centrální banky, jelikož reagují především na tržní úrokové sazby delších splatností. V nich se promítá řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamiku obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Zmíněné tržní úrokové sazby delších splatností postupně rostou již od druhé poloviny minulého roku, v posledních měsících však jejich růst zrychlil a nyní jsou nejvyšší za zhruba posledních deset let. To naznačuje, že i růst hypotečních sazeb bude v příštích měsících postupně dohánět růst tržních úrokových sazeb. Dle oficiálních statistik České národní banky se hypoteční sazba v říjnu roku 2011 pohybovala na úrovni 3,9 %.

Komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA:

Trend zvyšování sazeb v říjnu pokračoval v obdobné rychlosti jako v předchozích měsících, jelikož se stále postupně uzavírají rozjednané smlouvy. V příštích měsících však začne průměrná realizované sazba růst rychleji, jelikož nové hypotéky budou již reflektovat aktuální situaci na trhu. Tržní úrokové sazby delších splatností jsou nyní nejvyšší za poslední dekádu, v té době se průměrná hypoteční sazba pohybovala kolem 4 %.

Graf č. 1: Průměrná hypoteční sazba u nových obchodů dle oficiálních dat ČNB a ČBA Hypomonitoru

 
Průměrná splátka hypotéky bude postupně růst

Průměrná výše hypotéky v říjnu dosáhla 3,346 mil. Kč. S očekávaným růstem úrokových sazeb je tak patrné, že se bude navyšovat i měsíční splátka u nových či brzy refixovaných úvěrů. Nárůst měsíční splátky se odvíjí nejen od velikosti hypotéky a úrokové sazby, ale také délky splatnosti hypotéky. Scénáře vývoje měsíční splátky pro různé délky splatnosti hypotéky tak udává tabulka č. 2. Z ní je patrné, že pokud se průměrná hypoteční sazba v příštím roce přiblíží hranici 4 %, bude to pro průměrnou velikost hypotéky znamenat oproti současnosti nárůst měsíční splátky zhruba o 2,5 tisíce Kč.

Tabulka č. 2: Měsíční splátka průměrné hypotéky v závislosti na délce splatnosti a úrokové sazbě

 
ČBA spouští nové souhrnné statistiky za celý bankovní trh

Česká bankovní asociace spouští ve spolupráci s členskými bankami nové souhrnné statistiky z trhu bydlení. Jde především o objemy a počty nově poskytnutých a refinancovaných hypoték a příslušnou úrokovou sazbu. Tyto statistiky bude ČBA zveřejňovat v agregované podobě za celý bankovní sektor na pravidelné bázi vždy zhruba v polovině měsíce. Šetření se účastní všechny tuzemské banky a stavební spořitelny poskytující v ČR hypotéky.