ČBA Hypomonitor listopad 2021: Navzdory růstu sazeb objem poskytnutých hypoték v listopadu opět vzrostl

Zájem o hypotéky se v listopadu opět zvýšil, a to navzdory postupnému růstu úrokových sazeb. Zvýšený zájem domácností vedly patrně i obavy z menší dostupnosti hypotečních úvěrů následkem očekávaného růstu úrokových sazeb. Banky a stavební spořitelny v listopadu poskytly hypoteční úvěry v celkovém objemu přes 46 mld. Kč., což je o téměř 6 mld. Kč více než v říjnu. Z tohoto objemu tvoří téměř 36 mld. Kč hypotéky nové a přes 10 mld. Kč pak hypotéky refinancované. Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v listopadu vzrostla na 2,7 % z 2,54 % v říjnu. U refinancovaných úvěrů byla však o zhruba desetinu procentního bodu nižší. Vzhledem k růstu úrokových sazeb na trhu je zřejmé, že se i hypoteční úrokové sazby budou v příštích měsících dále zvyšovat. Dosavadní pomalejší nárůst sazeb je brzděn postupným uzavíráním smluv s klienty, kteří začali hypotéční úvěr řešit ještě několik měsíců nazpět, kdy byly úrokové sazby nižší. Uvedené informace plynou z dat ČBA Hypomonitoru, který obsahuje data všech tuzemských bank a stavebních spořitelen poskytujících hypoteční úvěry na domácím trhu.

 

Objemy poskytnutých hypoték v listopadu dále vzrostly

Zájem o hypotéky dle ČBA Hypomonitoru zůstává velmi silný. V listopadu banky a stavební spořitelny poskytly hypotéky v celkovém objemu převyšujícím 46 mld. Kč. Ve srovnání s říjnem je hodnota o téměř 6 mld. Kč vyšší. Z celkového objemu poskytnutých hypoték 46,2 mld. Kč činily nové hypotéky 35,9 mld. Kč, což je oproti říjnu nárůst o téměř 4,7 mld. Kč. Objem refinancovaných hypotečních úvěrů pak dosáhl 10,4 mld. Kč, z toho přes 8 mld. Kč byly refinancované úvěry z jiných finančních institucí a 2 mld. Kč úvěry refinancované interně. Ve srovnání s předchozím měsícem byl objem refinancovaných úvěrů o 1 mld. Kč vyšší.


Počet nově poskytnutých hypoték přesáhl v listopadu 10 tisíc

Při pohledu na nově poskytnuté hypotéky bez refinancování banky a stavební spořitelny v listopadu poskytly 10 352 hypoték, oproti říjnu se tak počet nově poskytnutých hypoték zvýšil o 11 % (z 9 318). Průměrná velikost hypotéky v listopadu také dále vzrostla, a to na 3,46 mil. Kč. V případě refinancování úvěru byl pak objem hypotéky zhruba o 1 mil. Kč nižší. Nové hypotéky jsou nejvíce poskytovány za účelem koupě nemovitostí, ty tvoří necelých 70 % objemu nově poskytnutých hypoték.

 

Komentář Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma ČBA:

Objem poskytnutých hypoték v listopadu ve srovnání s říjnem dále vzrostl. Ačkoli listopad bývá z pohledu poskytnutých hypoték obvykle nadprůměrný, letošní listopadový růst lze patrně přičíst i obavám domácností z dalšího zvyšování úrokových sazeb, což je přimělo urychlit svou žádost o hypotéku. Z tohoto důvodu mohou zůstat objemy hypoték vyšší i v následujících měsících, a to navzdory vyšším hypotečním sazbám.


Průměrná hypoteční sazba bude dále postupně růst

Úroková sazba u nově poskytnutých hypotečních úvěrů v listopadu vzrostla na 2,7 % z 2,54 % v říjnu. Růst sazeb tak mírně zrychluje, což se dalo očekávat vzhledem k rychlému zvýšení úrokových sazeb na trhu v posledních několika měsících. Pomalejší růst realizovaných hypotečních sazeb souvisí s tím, že se postupně uzavírají smlouvy, které začaly banky s klienty rozjednávat v předešlých měsících ještě s příznivější úrokovou sazbou.

Hypoteční sazby reagují především na tržní úrokové sazby delších splatností. V nich se promítá řada faktorů – nejen očekáváný vývoj základních sazeb ČNB, ale i výhled na inflaci, ekonomický vývoj či dynamiku obdobných úrokových sazeb v zahraničí. Zmíněné tržní úrokové sazby delších splatností postupně rostou již od druhé poloviny minulého roku, v posledních měsících však jejich růst zrychlil a pohybují se na nejvyšších úrovních za zhruba posledních deset let. Dle oficiálních statistik České národní banky se hypoteční sazba v polovině roku 2011 pohybovala kolem 4 %.

Následkem obav z nepříznivých následků mutace Omikron tržní úrokové sazby sice na přelomu listopadu a prosince mírně poklesly, v posledních dnech se však postupně vrací k úrovním z poloviny listopadu. Růst realizovaných hypotečních sazeb tak bude v příštích měsících postupně dohánět vývoj tržních úrokových sazeb.

„Hypoteční trh má za sebou několik velmi hektických čtvrtletí. V nejbližších měsících lze proto očekávat určité zklidňování dané mimo jiné i svižným růstem úrokových sazeb centrální banky, který se do jisté míry a s jistým zpožděním promítá i do úrokových sazeb z nových úvěrů. Soudě podle zkušeností z minulých let lze očekávat, že průměrná sazba z nových hypoték dosáhne během příštího roku úrovní lehce nad 4 procenty, kde už pak zůstane,“ říká analytik České spořitelny Michal Skořepa.

"Zájem o hypotéky zatím zůstává velmi vysoký, růst sazeb se dosud projevil jen relativně málo. Klienti si ale nyní berou o něco kratší fixace než tomu bylo v předchozím roce, kdy kralovala 10letá fixace," doplňuje Ivana Pícková, členka představenstva a ředitelka retailového bankovnictví Banky CREDITAS.


Průměrná splátka hypotéky bude růst

Průměrná výše hypotéky v listopadu dosáhla 3,463 mil. Kč a oproti říjnu se tak zvýšila o více než 100 tis. Kč. S očekávaným růstem úrokových sazeb je tak zřejmé, že se bude navyšovat i měsíční splátka u nových či brzy refixovaných úvěrů. Nárůst měsíční splátky se odvíjí nejen od velikosti hypotéky a úrokové sazby, ale také délky splatnosti hypotéky. Scénáře vývoje měsíční splátky pro různé délky splatnosti hypotéky tak udává tabulka č. 2. Z ní je patrné, že pokud se průměrná hypoteční sazba v příštím roce dostane k hranici 4 %, bude to pro průměrnou velikost hypotéky znamenat oproti současnosti nárůst měsíční splátky o necelé 2,5 tisíce Kč.

Tabulka č. 2: Měsíční splátka průměrné hypotéky v závislosti na délce splatnosti a úrokové sazbě

 

Veškeré výše uvedené tabulky a grafy naleznete v níže přiložených souborech.