ČBA Corporate Governance / VI. Modul – Komunikace

  • ČBA Corporate Governance / VI. Modul – Komunikace
  • 9.11.2023
  • ČBA, Churchill II, Italská 69, Praha 2

Komunikace
Jak zvládnout krizovou komunikaci

Termín: 9. listopadu 2023 od 8.45 do 17.00
 
Správa a řízení společností s sebou přináší také komunikaci s médii. Aby komunikace probíhala podle očekávání, je nutné porozumět její logice a naučit se, jak média fungují. V posledním modulu nového vzdělávacího programu Corporate Governance se zaměříme na trénink mediálních dovedností. S ohledem na pracovní náplň členů správních orgánů projdeme teoretickým základem toho, jak funguje mediální komunikace anebo jak se řídí krize z pohledu médií, jak se na komunikaci připravit a jakým způsobem s médii komunikovat během krize.
 
Témata:
Teoretické základy mediální komunikace:
Budeme se zabývat otázkami, jak fungují tradiční média (tisk, rádio, televize), ale i jejich online mutacemi. Podíváme se na jejich formáty a pod pokličku toho, jak s nimi komunikovat. Názorně si ukážeme, jaké jsou rozdíly v komunikaci s různými druhy médií. 
 
Krizová komunikace v médiích a jak ji úspěšně zvládnout: 
Podíváme se na praktické ukázky různých komunikací z pohledu novináře i respondenta. Představíme si různé druhy moderátorů a redaktorů. Připravíme se na rozhovory (z pohledu redaktora/moderátora i respondenta), představíme si i pravidla nonverbální komunikace, co si na sebe při komunikaci s médii obléknout, a ukážeme si specifika krizové komunikace.
 
Praktický trénink krizové komunikace
V první části praktického bloku si nacvičíme rozhovory, ale i to, jak se chovat před mikrofonem či kamerou. Co dělat, když dostaneme od novináře e‑mail? Upozorníme vás na nevypnutou kameru a mikrofon. Ve druhém, praktickém cvičení se zaměříme na krizovou komunikaci a nacvičíme si ji. Procvičíme se i v rozhovoru a zkusíme si ho nanečisto.
 
Přednášející:
Radek Šalša, vedoucí PR a komunikace ČBA
Michaela Nováková, ekonomická redaktorka, Česká televize
Alexandra Alvarová, autorka knih, lektorka a spolutvůrkyně podcastu Kanárci v síti
Petra Mlejnková, odbornice na informační válku, dezinformace a propagandu, Katedra politologie Fakulty sociálních studií, Masarykova univerzita
Sarah Komasová, analytička, STEM
Josef Holý, technolog, spolutvůrce podcastu Kanárci v síti
Miloš Gregor, odborník na informační gramotnost a boj s dezinformacemi, Masarykova univerzita
 
Více informací naleznete ZDE