CAT

Viz Terminál aktivovaný držitelem / Cardholder Activated Terminal.

Další pojmy